Tuten

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Tuten

Sem, Cham en Jafet weren zeunen van de beroemde Noach. De man die de zundvloed overleefde mit zien woonschip vol dieren. Iene van die Noach zien zeunen was Cham en die hadde weer een zeune die hiette Kus. En die Kus hadde weer een zeune, Nimrod, die de eerste 'machthebber' op eerde was. Mar daor gaot et now even niet over.

Die 'Kus', dat is wat een mal verhael want d'r schient argens in Benin een volksstamme, de Aja's, te leven die gien woord het veur die naeme, Kus. Now is dat et slimste nog niet want wi'j hebben ok genoeg naemen uut de Biebel die we niet zomar even in et Stellingwarfs ommezetten kunnen zoas bi'jglieks Jesaje, Maleachi of Habbekuk. Mar de Aja's hebben ok gien woord veur et warkwoord 'kussen' (tuten), en dat is vule slimmer vanzels.

In de Stellingwarfse biebelvertaeling komt dat tuten (en ofgeleiden) wel een keer of vuventwintig veur. De bekendste is misschien wel de kus van Judas, waor hi'j Jezus mit anwees en op die wieze mit verraodde.

Awwe een woord eins niet vertaelen kunnen dan moej' et omschrieven of in et uterste geval een lienwoord bruken, zegt oonze woordeboekemaeker. Mar ja, hoe omschrief ie zoks now? En hoe zollen die Aja’s zoks anpakken?

Bi'jglieks in Hooglied 7:10 ... je tong als zoete wijn waarin mijn kussen baden..., wodt dat dan zoks as: ... je tonge as zute wien waor mien tuten in baoden (of badderen of wasken)...? ... de lippen tegen mekeer androkken? En hoe komt et dan mit tongetuten? Now komt dat gelokkig niet zo letterlik in de Biebel veur, mar zoks kan dan toch allemaole mar niet?

Tja, en dan moe'we ok nog een aandere naeme bedaenken veur dat ding wao'we naachs mit et heufd op liggen, de peluw, et kussen. Een warkwoord dat ok een zelsstaandig naemwoord is.

Biebelvertaelen, beginne d’r niet an…


Piet/er Bult