Vremdgaon

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Vremdgaon

Vandaege-de-dag gaot iene op de zovule vrouwluden vremd mit een aandere kerel. Hoevule kerels zoks doen is now de vraoge niet, mar weej' hoej' d'r aachter kommen kunnen as de vrouw mit een aandere man slaopen het? Doe as schreven staot in Numeri 5:17-28
Een priester dot een koeme vol mit heilig waeter en mingt dat mit stof dat op de vloer van de tempeltente ligt. Hi'j maekt heur heufdhaor los en legt et heugenschopsoffer, et graonoffer van de ofgeunst, op heur haandpalms. Zels hoolt hi’j et bittere, vluukbrengende waeter in zien haand. Dan zegt de priester disse bezwering over de vrouw:
"As gieniene aanders as jow eigen man gemienschop mit jow had het, as jow je as trouwde vrouw niet poeterig maekt hebben deur overspeulig te wezen, dan zal dit bittere, vluukbrengende waeter jow niet deren. Mar as jow je as trouwde vrouw poeterig maekt hebben deur overspeulig te wezen, as een aander as jow eigen man gemienschop mit je had het, dan" zo zegt de priester in de bezwering en vervluking tegen de vrouw "zal de Heer maeken dat jow naeme nuumd wodt in de vervlukings die d’r bi’j jow volk uutspreuken wodden: hi’j zal je schoot verschrompelen en je boek opzwöllen laoten. As dit vluukbrengende waeter in jow ingewanen komt, zwölt jow boek op en verschrompelt jow schoot."
De vrouw zegt hierop: "Amen, amen."

Dan schrift de priester disse vervluking op een blad en lost hi’j wat hi'j opschreven het op in et bittere waeter. Dat bittere, vluukbrengende waeter moet hi’j de vrouw te drinken geven, zodat et in heur lichem komt en zien bittere uutwarking het. De priester nemt et graonoffer van de ofgeunst van heur hanen, bödt et de Heer as offergaove an en brengt et naor et alter. Hi’j nemt d’r een haandvol van of en verbraant dat as teken van de hiele offergaove op et alter. Dan geft hi’j de vrouw et waeter te drinken. As ze heur poeterig maekt het en ontrouw an heur man west is, zal et vluukbrengende waeter dat hi’j heur te drinken geft in heur lichem zien bittere uutwarking hebben. Heur boek zal opzwöllen en heur schoot verschrompelen, en de naeme van die vrouw zal bi’j heur volk nuumd wodden as et volk iene vervluukt. Mar as de vrouw heur niet poeterig maekt het, as ze kouster is, raekt ze niet schenneseerd en kan ze nog een poppien kriegen.

Dat ja, aj' wissezeker weten willen as de vrouw vremdgaon is dan weej' now wat je te doen staot...

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult