Vrouwluden as koenen

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Vrouwluden as koenen

De naeme Lea (dochter van Laban) schient in et Hebreeuws ok 'koe' te betekenen. De naeme van heur zuster Rachel wodt ok bruukt veur 'schaop'. Iene van de vrouwluden van David hiette Egla dat ok 'kalf' betekent.

Is et hier bi'j oons vandaege-de-dag vaeks nog niet krek zo of is et krek aandersomme? Een protte koenen hebben vrouwludenaemen of hebben een protte vrouwluden koenaemen..? Aukje-31, Grietje-7, Femmie-231, en gao zo mar deur.

Hosea    10:11 EfraÔm was een ofrichte veerze, die gewillig dŲskte.
Hosea      4:16 IsraŽl verzet him as een stiemse koe.
Amos       4:1   Vrouwluden, luuster naor disse woorden!
                        Jim bin as vette koenen die de barg van Samaria kael vreten...
Rechters 14:18 ... "Ja, ja," zee Simson. "Jim hebben mit mien veerze ploegd,
                        aanders weren jim d'r gienertied aachter kommen."

Bi'j die laeste: Iene (of meer?) van de manluden die et raodsel oplost hadden, op de vraoge waoromme Simson zo alderofgrieslikste stark was, zol mit die zien veerze ploegd hebben. Vremd, vremd, vremdgaon...
Mar wat betekent now zoks as: ie hebben mit mien veerze ploegd?
Wi'j mossen d'r zels ok even omme zuken mar vunnen disse verklaoring (et gaot nog de hieltied over et geheim van de grote kracht van Simson in zien lange haor):
"... mijn kalf niet hadt geploegd..." wil zeggen: Hadt gij niet door mijn vrouw van mijzelven de verklaring getrokken. Het is een verbloemde manier van spreken, genomen van het ploegen der landlieden, die door den dienst der beesten de aarde als opgraven en opwerpen, opdat ontdekt worde wat verborgen was. Alzo heeft hun Simson tegelijk de ontrouw zijner vrouw en hunlieder bedrog aardiglijk verweten.“

Aj' zoks poŽtisch bruken willen dan kuj' bi'jglieks ok zeggen: ik hebbe heur tunegien besproeid...

Ie hebben mit mien veerze ploegd, wil dan in et Stellingwarfs eins niks aanders zeggen as: ie bin (mit mien vrouw) vremdgaon..!


Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult