Wiezen uut et Oosten

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Wiezen uut et Oosten

Nargens zegt MatteŁs in zien geboorteverhael dat d'r precies drie Wiezen (of Magi) binnen. Mattheus 2:1-18 vermeldet wel et verhael van de Wiezen die et Kastkiend opzochten. In de laetere kastverhaelen bin d'r drieje van maekt, wellicht omreden de Wiezen drie geschinken anbieden: goold, wierook en mirre. De Wiezen bin in de volksverhaelen keunings wodden omreden de tekst van MatteŁs oons daenken lat an Jesaja 60:3-6: Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. 4 Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. 5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

Onder invloed van disse tekst uut MatteŁs en van Psalm 72:10 De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. bin de Wiezen keunings wodden, die reisden op een kemeel. Neffens de mondelinge overlevering weren de naemen van disse drie Wiezen (keunings): Caspar, Melchior en Balthasar. Zie veerder: Wiezen uut et oosten, en Nu zijt wellekome. In dat lied bin de Keunings in de protestaanse versie weer Wiezen wodden.
Wel mooi, is zo niet? Mar ok een hiel gepuzel aj’ zoks even naopluzen willen of moeten.

We hadden de oflopen maond ok weer es argewaosie om et rotwoortien ‘om’. Is d’r eins een vaaste regel veur, zo vreu’we oons of, wanneer as dat ‘om’ wel of niet bruukt wodt. En is dat in et Stellingwarfs aanders as in et Nederlaans..? Twie veurbeelden die we tegenkwammen vanwegens et ontbreken van 'om', die hewwe d’r tussen haokies tussen zet mar die d’r in et origineel niet tussen staon.
Uut de NBV: Ik heb besloten (om) een einde te maken aan het leven van alle mensen.
Uut de LC: De voedselcrisis is niet over, maar het geld (om) de honger te bestrijden is even op.

Wie et wet mag et zeggen…


© Piet/er Bult