Besnitteren

Weeromme naor Etymologie
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Besnitteren

Bi’j dat ‘besnitteren’ mos ik onwillekeurig daenken an vroeger jaoren. Et veur et eerst puberende haentien. In grootspraoke bruukten wi’j as brommerjoongies dat besnitteren zoas dat niet oonze prachtige Woordeboek uutstokt wodt: ik zol dat maegien wel es even besnitteren willen. Of: ik zol heur wel es even een beste snitter geven willen. Ik hoef je niet uut te stokken waor dan op doeld wodde...

Et is mi’j trouwens al es eerder opvalen dat een protte – now ja, een protte – van zokke woorden mit een wat seksueel smaekien niet in oons prachtige Woordeboek opschreven binnen. Ik vraoge mi’j dan vanzels drekt of: waoromme niet..? Zollen zokke woorden gienertied in Stellingwarf bestaon hebben, niet deur de infermaanten deurgeven wezen of zol de woordeboekemaeker hier zien eigen sensuur op loslaoten hebben..?

Oons Woordeboek komt in dit veurbield niet veerder as: de bloemen bin besnitterd.
En: de braandnettels en de poddeblaeden hebben we even besnitterd. Hier raek ik trouwens niet ‘rozinnig’ van…

Al dat gesnitter komt etymologisch trouwens van ‘snieden’ en dan veural van et rogge- en haeversnieden in de oogsttied. In et Duuts bestaon daor nog wel een peer mooie vassies van:

     … bunt von farben
     auf den garben
     liegt der kranz,
     und das junge
     volk der schnitter
     fliegt zum tanz.

en:
     … kommen die schnitter,
     so ruft sie ganz keck:
     tritt mich nicht, tritt mich nicht!

Dat ‘tritt mich nicht’ slat dan weer op wat Van der Meiden zee: … en Samuel besteeg zijn wijf. Aandere keer mar es weer naor ‘vieze’ woorden zuken die neffens oons prachtige Woordeboek bliekber in et Stellingwarfs niet bestaon …


Piet/er Bult