Doemske

Weeromme naor Etymologie
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Doemske

Op mien etymologisch onderzuuk kwa'k diskeer de 'duimeling' tegen in et twie-dielig Militair woordeboek van H.M.F. Landolt, uutgeven deur A.W. Sijthoff te Leiden in 1861. Et gaot dan - krek as bi'j de haanske - ok weer over de uutrusting van soldaoten die bruukt wodde in oorlogstied.

Et doemske wodde bruukt as bescharming van de doeme bi'j et anstikken van een vuurmond, een kenon. Van veuren uut wodde daor eerst een kwatse zwat kruud in stopt en androkt en daor kwam een koegel stief veur te liggen. Mit dat androkken van et zwatte kruud en die koegel mos iene een doeme op et anstikgattien holen aanders zol et kruud d'r daor lieke hadde weer uut lopen. En mit vuur wodde et zwat kruud ansteuken en ontston d'r een geweldige knal en steuf de koegel wietwaor. Bi'j et ontstaon van die knal van et zwatte kruud kwam d'r ok wel wat vuur uut et anstikgattien weeromme. As bescharming bi'j dat anstikken wodde dan et 'doemske' bruukt om je vinger niet te branen. "Een gereedschap voor veldgeschut, dienende om gedurende het laden en wisschen het zundgat digt te houden, om de vonken, die in de ziel terugblijven, te doen uitdooven. Bij het batterijgeschut is een dergelijk gereedschap onder den naam van 'Zundgatkussentje' bekend.", leert oons et oolde militaire woordeboek.

Ik trok vanzels ok es even weer naor et hatte van et Nedersaksisch rebeid.
"Wan du dein stuck also ladest, so thue alwegen ein daumb heue auf das pulfer und dann die kugel darauf."

We vunnen wel een stok of acht betekenissen waor et 'doemske' de heufdrolle in speult: 1. de doeme (däumerling) speulde naost de wiesvinger (deuterling) en de middelvinger (goldfinger) een belangrieke rolle as kommenikasoiemiddel in de oolde oorlogen 2. een theca, tumling, deumling of daumenfinger, wodde bruukt om die om een zere vinger te doen as bescharming tegen een infektie 3. een doemeling mit iezeren pennen om droeven te plokken 4. een klein meenske, een Hans Däumling (klein doempien), en een keerl as min duum, he is so lüti as min duum 5. en gao zo mar deur tot de kamme van een taandviel...

Een protte van oons kennen de lengtemaot 'elle' nog wel die deur de lappiesman vaeke mit de aarmtakke bemeten wodde. De iene lappiesman was vaeks wat ri'jer as de aander en aj' dochten daj' wat een krappe 'elle' toemeten kregen dan zeej' tegen de man dat hi'j lichtkaans mit de 'doeme-elle' meten hadde omreden de ofstaand van et puntien van de doeme tot an de aarmtakke de kotste maote het. As et puntien van de middelvinger (gooldvinger) bruukt wodde dan kreej' haost tien centimeter meer.

Tja, en waoromme de middelvinger et gooldvingertien nuumd wodde..?
Beste manluden, vraoge daor de vrouw mar es naor...


© Piet/er Bult