Milieuperbleem

Weeromme naor Gedichten
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Milieuperbleem

Et veld is verwoest
de dreuge grond treurt
et koren is vernield
de wien verdreugd
de eulie verleuren


Piet/er Bult