Naachtwark

Weeromme naor Gedichten
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Naachtwark

Maegien toch
och maegien toch
op je hoge hakken
op de Węze of de Wallen
is dit waj' warkelik willen?


© Piet/er Bult