Niks meer 'An de Liende'

Weeromme naor Gedichten
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Niks meer 'An de Liende'

Niks meer om je te bescheuren
Niks meer om naor uut te kieken
Niks meer om es lekker om te gniezen
Niks meer om et al dan niet mit iens te wezen
Niks meer om …

Mar d’r komt zes keer jaors altied nog
een stevig kaft mit 32 bladzieden
een eigenmaekte foto veurop en
een lege inhoold bi’j je over de heerd
al vuvendattig jaor zooltloos etzelde…

Dat is toch niet: niks meer...


Piet/er Bult