Ode an de Stellingwarven

Weeromme naor Gedichten
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Ode an de Stellingwarven

Tussen Kuunder en de Lende
ligt oons mooie Stellingwarf
mit heur venen en heur zaandgrond
en heur meensken slim gezond.

De coulisen is oons laandschop
dat is laand ommeheid deur wallen
hier en daor wat kleine strukies
in 't lege laand et waeterbies.

Et waeter klaetert tegen de glaezen
dat wodt nargens aans zo zegd
een eigen tael nog drok in leven
wodt hier praot en ok beschreven.

Een protte geld zuj' hier niet vienen
oonze riekdom is de rust
kalmpies an en recht is recht
nee, we hebben et hier niet slecht.

't Is verdield in 't Oosten en 't Westen
dat vernemt een vremde niet
da's een zaeke veur 't besturen
't gewone volk is goeie buren.


't Was om vuuftienhonderd henne
wi'j wollen niet meer bi'j Drenthe heuren
en ok bi'j Frieslaand wowwe niet
daorom hewwe vochten indertied.

Oonze boerties keuter'n mar wat an
zeuven koegies en wat schaop
eerpels rooien we hier nog mit de haand
niet de alderbesten want et is mar zaand.

De deure staot veur elk hier eupen
komme gerust es kieken hoe et oons hier gaot.


Piet/er Bult