Zaoterdagaovend

Weeromme naor Gedichten
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Zaoterdagaovend

Et achture journaal maekt melding
   van aarmoede in et bejaordehuus
   van waeter- en lochtversmerigens
   van diersoorten mit uutstarven bedriegd
   van alweer een vliegtuugramp
   van Hutu's en van Tutsi's
   misbruukte vrouwluden in Soedan

EN IE HEBBEN GIEN CHIPS IN HUUS HAELD..!?!


Piet/er Bult