Anansi as koerier

Weeromme naor Anansi
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Anansi vint een baentien: Heer Spinne As Roeier

Anansi as koerier

Anansi, de achtbienige Meester Superspinne, hadde honger en gien cent in huus om eten te kopen.
"Dan gao 'k wel warken," besleut Meester Superspinne Anansi, "want wie warkt zal eten." En hi'j meldde him an as roeier bi'j Gouverneur.
"Hoe hiet ie?" vreug stuurman Aep Monkimonki.
"Hoe hieten jow?" vreug Anansi.
"Monkimonki," zee Aep.
"En die aanderen?" wol Anansi veerder weten.
"Kaikaikai," blafte Hond, "nuum mi'j mar Dagoe."
"Fremoesoe," zee Vleermoeze.
"Todo," zee Kikker.
"Angenaem," zee Meester Superspinne Anansi, ik bin "B.V.D.B."
"Beeveedeebee?" vreug Aep mit een verbaosd gezichte.
"Dat zee ik niet," zee Anansi veniendig. "Jow binnen toch niet doof. Et is B punt, V punt, D punt, B punt, punt uut."

"Now, mar an et wark!" kommedeerde Aep. "We moe'n de boot goed hemmelen veur as Gouverneur een betien te veren gaon wil."
"As jow mi'j eerst es vertellen hoe laete we eten kriegen," protesteerde Meester Superspinne Anansi. "Zonder die infermaosie gao ik niet an et wark."
"Iedere dag om twaelf ure," zee stuurman Aep Monkimonki.
"Dat wi'k wel es zien," bromde Anansi en klokslag twaelf ure stopte hi'j mit warken. En ja heur, daor kwam een bosschopper mit een körf vol possies eten an.
"Ik pak et wel even an!" zee Meester Superspinne Anansi.
"Asjeblief," zee de bosschopper tegen Anansi, "breng veur de bemanning."
"Wat zeg ie? Zegge dat nog es!" vreug Anansi.
"Breng veur de bemanning," herhaelde de bosschopper. "Gouverneur het zegd: Breng veur de bemanning. Dat is toch logisch?"

"Daank je," zee Meester Superspinne Anansi. Hi'j pakte de körf an en begon te eten.
"Is d'r niks veur oons?" wollen zien kammeraoden weten.
"Nee, niks," zee Anansi mit volle mond. "Et is alliend veur mi'j, zee de bosschopper."
"Hoe kan dat now?" zee stuurman Aep Monkimonki. "Gouverneur wet toch dawwe hier mit z'n vuven binnen."
"Ik kan et ok niet helpen," zee Anansi en hi'j kreup in een hoekien van de boot om an et volgende proesien te beginnen.

Zo gong et iedere dag en Aep, Hond, Vleermoeze en Kikker wodden maegerder en maegerder tot... Gouverneur besleut een tochien maeken te gaon. Doe hi'j bi'j zien boot kwam en de uuthongerde stuurman en zien roeiers zag, reup hi'j verschrikt uut:
"Wat is d'r mit jim gebeurd?! Zo kuwwe toch niet uut veren gaon."
"We willen et wel perberen, Gouverneur, mar we bin hiel zwak," klaegde stuurman Aep Monkimonki.
"Mar ik stuur jim iedere dag toch vuuf grote possies eten."
"Ja mar, Anansi et alles op. Hi'j zegt dat alles veur him is."
"Is dat zo?" vreug Gouverneur streng.
"Dat is zo," zee Meester Superspinne Anansi, "ik doe krek zo jow zeggen."

"Wat zeg ik dan?"
"Weten jow niet wat jow iedere dag tegen de bosschopper zeggen?" vreug Anansi bertaol.
"Breng veur de bemanning," zee Gouverneur, "dat zeg ik."
"Daank je wel," zee Anansi.
"Wat daank je wel? Ie bin toch niet de ienigste bemanning hiere."
"Nee, netuurlik niet. Aep, Hond, Vleermoeze en Kikker bin d'r ok, mar jow sturen gien eten veur heur."
"Mar de bosschopper zegt toch dudelik: Breng veur de bemanning. Dan is dat eten toch veur jim allemaole," raosde Gouverneur verontweerdigd.
"Dat wus ik niet, meneer."
"Wat wus ie niet?"
"Dat die aanderen ok zo hieten."
"Wat hieten? Wat bedoel ie? Stok es uut."
"Ik weet dat ik B.V.D.B. hiet."
"Hoe hiet ie?" vreug Gouverneur driegend. Anansi zochtte:
"Ik zal et nog ien keer herhaelen. Ik hiet: Breng veur de bemanning. Dat wet iederiene: B punt, V punt, D punt, B punt, punt uut. Iederiene wet dat ik zo hiet. Dus et eten is veur mi'j, Meester Superspinne Anansi, beter bekend as Breng veur de bemanning."

Doe wodde iederiene toch zo koegels op Meester Superspinne Anansi, dat ze him een flink pak rammel geven wollen. Mar Anansi was al vot! D'r weren genoeg hoeken en gatten waor hi'j verschoel vienen kon.
"Waor is hi'j, waor is hi'j bleven?" reupen Aep, Hond, Vleermoeze en Kikker deurenneer.
"Daor in die hoeke!" verraodde de kleine vliege Fréfré, die bi'j toeval langeskwam en goeie ogen hadde.

Doe wodde Meester Superspinne Anansi zo poer lelk op vliege Fréfré dat hi'j een dunne, kleverige draod uut zien lief paste; en nog iene... en nog iene... en nog iene. Sund die dag maekt Anansi vangnetten en loert hi'j op verraoders, ok wel bekend as vliegen.

© Piet/er Bult (vertaeling)