Abisag

Weeromme naor Rilke
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Abisag

Zi'j lag. En heur kienderaarms weren
deur dieners om de versukkelden hennesleugen,
al de zute lange uren dat ze saemenlaggen,
zi'j op him, een betien bange veur zien jaoren.

Seins keerde ze heur gezichien in zien baord,
as een oele reup in de naacht
en al wat naachtelik was, om heur henne,
aangst en gunteren brocht hadde.

Zi'j trilde, zoas de steerns beven,
een locht gong zukende deur de slaopkaemer,
een bewegend gedien leek een teken te geven,
dat heur blik zaachte volgde deur 't vertrek. -

Mar ze klemde heur tegen de donkere oolde
en, deur de naacht de naachten niet beriekt,
lag zi'j op zien vostelike koolde
maegdelik, locht, een ziel die niet wiekt.


Piet/er Bult (vertaeling)