God in de middeliewen

Weeromme naor Rilke
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


God in de middeliewen

En ze hadden Him in heurzels uutspeerd
en ze wollen dat hi'j beston en rechtsprak,
en ze hongen langelaeste mit speuls gemak
(ter verhindering van zien hemelveert)
et gewicht an him van heur grote kattedralen,
een hiel massieve last. En hi'j hoefde inkeld mar
over zien aendeloze cieferreeks signaolen
gevend rond te dri'jen, dudelik herkenber
as een klokke, veur heur doen en daegeliks wark.

Mar opiens kwam et gehiel op gang
en de meensken van de ontstelde stad
leuten him, veur zien stemme bange,
veerdergaon mit een zichtber slagwark,
en vlochten veur zien wiezerplaete.


Piet/er Bult (vertaeling)