Graf van een jong maegien

Weeromme naor Rilke
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Graf van een jong maegien

Et heugt oons nog. Et is, as mos
dit alles nog es wezen.
As een boom an de limoenekust
dreug ie je kleine lichte bosten
in et broezen van zien bloed daor binnen:
- van die god.

En et was de slanke
vlochteling, de verwenner van vrouwluden.
Zute en glundig, waarm as jow gedaachte,
as schaad over je jonge heupen
en zo beugen as je winkbrauwen.


Piet/er Bult (vertaeling)