Ienzemhied (2)

Weeromme naor Rilke
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Ienzemhied

De ienzemhied is as een regen.
Ze stiegt uut zee de aovens integen;
van vlakten, die veer en ofgelegen,
stiegt ze naor de hemel, die heur altied omvaemt.
En eerst vanuut de hemel vaalt ze over de stad.

Vaalt naor beneden in de twielochturen,
as alle straoten heur naor morgen bugen
en as de lieven die niks vunnen,
mekeer ontgoecheld en bedroefd verlaoten,
en as de meensken die mekeer alliend haten
in ien bedde saemen slaopen moeten:

dan straokt de ienzemhied de bienen...


Piet/er Bult (vertaeling)