Meie

Weeromme naor Rilke
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Meie

Schrienend as frambozesorbetten
wiegen bomen in de laeste koolde
in heur kronen hiele speldekussens
van voegels - gienertied es stille

En dan naachs risselt d'r nog
half leegbloeded een bolle
vertiesd in nevelige stringen
in struukgewas van steerns

Te vaeke ok zundag. De beiaard
slat te vaeke een laeken uut
een broonzen laeken van gedaachten

Of liever: van herinnerings an
alle duzend doden die ik
sturven bin in een veurig leven


Piet/er Bult (vertaeling)