Ausweis, bitte

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Ausweis, bitte !

Ze zatten al mit 'n beidend op de legere schoele in 't dörp. De iene was bi'j slot van zaeke timmerman wodden, de aander baentiesman. De kiender weren haost lieke oold en ze troffen mekeer dan ok geregeld op de oolderaovend, alle weken op et voetbalveld en gao zo mar deur. De baentiesman moch him graeg heuren laoten en was lid van de Perti'j. De timmerman mos niet al te vule van poletiek hebben; hi'j was lid van de vakbond. Ze gongen beide heur hiele leven al naor dezelde klaoverjasverieninge in 'Oons Gebouw'.

Ze leupen now haost tegen de AOW bi'j de laeste verkiezings veur de gemienteraod. De - onderwiels al ex - baentiesman moch et stemburo mit bemannen. De aandere beide die daor zatten weren ok van 't dörp. Oonze oold-timmerman hadde zien stempas bliekber niet goed lezen want hi'j hadde de pottefulie thuuslaoten, veur die haenetree naor 't stemburo.

- Goeie, hi'j' et riebewies ok in de buse? vragt de oold-baentiesman, in zien funktie as stemhokkienpiloot.
- Nee, mar ik bin vanzels ok lopende en och dan hoej' dat kaortien niet te bruken.
- Dat is zo, mar ie moe'n now wel even een riebewies of een paspoort of zokswat zienlaoten.
- Hoedat zo?
- Now, ie meugen niet stemmen aj' je niet legitimeren kunnen.
- Legimiteren, lemegiteren! Ie weten toch wel wie 'k bin?
- Ja, ik vien et ok vervelend mar ik moet je naor je ID-kaorte vraoge.
- Kan 'k now niet stemmen, ok al ken ie mi'j as de beste?
- Nee, zonder ID-bewies meuj' niet stemmen.
- Weej' waj' doen: ie stikken al die rommel mar in je aachterste. Meer as veertig jaor he'k jaor he'k mien burgerplicht daon mar now... Gienertied zet ik nog een voete over disse drumpel. En ik kom ok niet weer te klaoverjassen.

Dat laeste, van dat klaoverjassen is naotied toch nog weer goedkommen mar te stemmen? Nooit weer! Veur de oold-baentiesman moe'n ze de aandere keer ok een aander zuken want meer as vuventwintig keer op iene dag dit verhael mitmaeken, daor hadde hi'j ok gien nocht an...


© Piet/er Bult