Een gruun moonster

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Een gruun moonster

Tomke en Yana Yu speulen bi'j de vaort.
Mit een schepnettien zuken ze beesten.
Op de kaante staot een tobbe mit waeter.
Daor moe'n de besies aansent in.
Romke helpt ok mit te zuken.
"Ik zie wat!', blaft hi'j. "Een kikker!"
"Pak 'm, Yana Yu!", ropt Tomke.
Yana Yu komt mit heur nettien.
Mar de kikker hipt vlogge vot.
Ploemp, daor springt hi'j et waeter in.
Hi'j duukt onder et eendekroes.
Yana Yu zuukt mit heur schepnet in et waeter.
"Waor is die kikker now?"
"Daor zit ie!", ropt Romke. "Op et blad."
Tomke en Yana Yu zien de kikker niet.
Romke gaot wat dichter naor de sloot toe.
Hi'j wist mit zien veurpotien.
Mar dan... glieren zien poties vot!
Romke roegelt naor beneden.
Ploemp, daor vaalt hi'j in de vaort.
Tomke en Yana Yu wodden slim kel.

"Romke!", roepen ze. "Waor bi'j'!"
Ze kun Romke niet meer vienen.
Opiens beweegt et eendekroes.
De grune deken komt omhogens!
Een grune kop, een grune boek, grune poten...
"Help!", ropt Yana Yu. "Een moonster!"
Et moonster kropt bi'j de walkaante op...
Tomke en Yana Yu draeven vlogge vot.
Et moonster komt heur aachternao.
"Kornelia! Help!", roeppen ze bange.
Gelokkig blift et moonster staon.
Et kikt naor de tobbe mit waeter.
Hupsakee! Daor springt hi'j d'r in.
Et waeter spattert alle kaanten uut.
En et eendekroes ok.
Et moonster is niet langer gruun.
Et wodt... een bruun hontien.
"Romke!", roepen Tomke en Yana Yu bliede.
Ze haelen een haanddoek en drugen Romke of.
De tobbe mit waeter kiepen ze leeg.
Dat wodt... een waarm beddegien veur Romke.


Piet/er Bult (vertaeling)