Een linker laampien

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Een linker laampien

- Ah, beste winkeljuffer. Kun jow mi'j ok zeggen waor as hier argens de linker laampies van de ofzoegkappen liggen?
- Hoe bedoelt u, linker lamp? Een lamp is toch een lamp?
- Dat zeggen jow now wel mar in de gebruuksanwiezing van oonze Atam, type 301LR staot dat d'r een rechter en een linker laampien inzit, en et geval wil dat ze bi'j oons beide kepot binnen, vandaor. Kiek, de kepotte rechter he'k in de buse steuken en ik dochte zo dat jim hier dan wel weten wat linker laampien as daor bi'jheurt. Ha'k et weten dan ha'k die ok even mitneumen vanzels, mar ja, om now hielemaole weeromme te vliegen, dat kuj' me haost niet andoen.
- Tja, als u dat zo zegt, dan zal het wel waar zijn. Ik weet ook niet alles. Heb enkel een vakantiebaantje en vandaag hier toevallig. Ik zal even voor u navraag doen.
- Now aj' dat doen willen, wat graeg. Dankjewel asjeblief. Dan kiek ik onderdehaand even bi'j de deurekrokken, want daor was de vrouw ok al een schoft op uutkeken, zee ze gister.

(...)

Et duurde niet al te lange of ze hadde me weer vunnen bi'j de deurekrokken.
- Mijn collega denkt toch dat er maar één en het hetzelfde type lamp in uw afzuigkap zitten. Hij adviseerde om maar gewoon twee mee te nemen en mocht de één of de ander niet passen dan mag u die gerust komen omruilen.
- Dat vien ik slim aorig, daankjewel. Mar now we hier toch staon... Ik hebbe nog niet zo hiel slim zocht mar hoe zit dat now krek mit deurekrokken, want bi'j oons gaot de iene deure waor die krokke veur is naor linksomme eupen en de aandere rechtsomme. Hej'm daor ok verschillende krokken veur, een linker en een rechter?
- Poeh, ik zou het zo niet weten. Ik heb daar eigenlijk nog nooit zo bij stil gestaan. Ik loop even weer naar de balie, momentje.

(...)

Ze wus dan misschien nog niet alles van bouweri'jespullen of mar veerder was ze vlot genoeg en kwam now ok al weer in no-time anstappen.
- Ik weet niet waarom iedereen bij de balie zo stond te lachen maar de chef zei dat ik u het zelfde advies nog maar eens moest geven. Neemt u maar twee mee en als de één of de ander dan niet past komt u die gewoon omruilen.
- Dat is slim aorig van jim, daankjewel. Mar dan he'k nog iene vraoge: a'k die dan komme te ommeruilen, veur hoe zoe'n iene moe'k die dan ommeruilen? Veur een linker of een rechter? Want dan kan 'k et misschien toch beter in ienkeer goed doen?
Et maegien leup weer naor de servicebalie en ik heurde heur in een keer diepe zochte zeggen:
- Pffft... Gelukkig ben ik hier maar één dag, morgen ga ik in een patatzaak werken...


© Piet/er Bult