Eier zuken

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Eier zuken

Kornelia zet een deusien mit eier op 'e taofel.
Tien witte kiepe-eier uut de winkel.
"Wat doen jow Kornelia?" vraogt Tomke.
Kornelia zegt niks, zi'j glimkt alliend wat.
Ze zet d'r vier potties mit varve bi'j,
een peer kwaasten en een beker waeter.
"Ik weet et!" ropt Tomke. "Wi'j gaon eier varven."
"Krek", zegt Kornelia. "Nog iene naacht, dan is et Paosken.
 Dan verstop ik de eier in de tuun. En jim meugen ze opzuken.
 Mar eerst moe'we de eier..."
"Varven!", ropt Tomke bliede. "Mag ik helpen, Kornelia?"
"Ja heur,” zegt Kornelia. “Kriege mar een kwaaste."

Al gauw zitten Tomke en Kornelia te varven.
"Wat wodden ze mooi!", ropt Romke.
"Maek ie ok een gruun ei, Tomke?"
"Nee", zegt Tomke. "D'r is gien grune varve. Alliend rood, en blauw, en geel."

De aanderemorgen bin Romke en Tomke al op 'e tied wakker.
"Meu’we de eier now opzuken, Kornelia?"
"Toe dan mar", zegt Kornelia. "Ze liggen op hiele mooie plakkies."
"D'r ligt iene bi'j de toolter!" ropt Romke.
"Ik zie een ei aachter et stek!", lacht Tomke.
Al gauw hebben ze negen eier vunnen. Now moe'n ze nog iene opzuken. Romke speurt bi'j de vaort. Hi'j snoft…. snoft
Tomke ropt: "Ja, hier ligt et laeste ei!"
"Hier ok!", blaft Romke. "Een gruun ei."
"Een gruun ei?", zegt Kornelia. "Dat bestaot niet".
"Nee", zegt Tomke. "D'r was gien grune varve".
"Et is wel zo", zegt Romke. "Kiek zels mar".

Romke wist naor et nust in de wal.
Hi'j het hielemaole geliek. D'r ligt een gruun ei in.
"Niet ankommen, Romke", ropt Kornelia vlogge.
"Dat ei dot niet mit. Dit is een ei van een eentien. Daor komt douk een entepiekien uut".

Dan gaon ze in huus.
Paoske-eier eten.


Piet/er Bult (vertaeling)