Oolde Beppe

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Oolde Beppe

Toegeven, et was altied wat een biezundere vrouw in 't dörp. De meersten kenden heur amper en ie zaggen heur ok niet zo vaeke op 'e straote. Alleman kende heur eins ok niet aanders as 'Oolde Beppe'. Die naeme hadde ze vast te daanken an heur hoge leeftied. Hiel inkeld kwam ze – meerstal in heur AOW-mobiel - van 't hiem of want ja, ie moe'n zo now en dan toch wat eten in huus haelen, nietwaor?

Vandemiddag zette ze krek heur winkelmaantien weeromme op de grote staepel bi'j de Drogist doe ik d'r daore instappen kwam. Ik wol heur eins wel vrundelik dagzeggen mar kwam deur de onverwaachsighied niet vule veerder as wat binnenmonds gemurmel: dag Oolde Beppe. Zi'j frommelde nog wat mit et plestieken poedegien van de Drogist omme, keek eins alliend wat mit de neuze naor de grond en beinselde mi'j zo veurbi'j zonder wat te zeggen. D'r trok een lichte glimk om mien mond, mar ik wus eins niet iens waoromme.

Ik pakte et maantien dat Oolde Beppe krek teroggezet hadde en leup de winkel in om wat scheer-spullegies, een deusien tebletties tegen de heufdzeerte en een deusien sluutspelden veur de vrouw. Doe 'k de ni'je scheerkwaste in et körfien leggen wol za'k daor een briefien in liggen. Van huus uut bin 'k niet echt ni'jsgierig mar onwillekeurig pakte ik et kladdegien op en kon nog krek in een wat haenepoterig haandschrift een peer deengies ontcieferen: steradent, kukident, aspro bruis, eksterzalf en meer van zoks wat Oolde Beppes bliekens dit briefien gewoonlik bi'j de Drogist inslaon. Ik leut et pepiertien weer in 't maantien valen want ja, wat moej' d'r aanders mit. Et leek me gien biezunder stok toe veur et archief want d'r ston gien woord Stellingwarfs op, zo leek et.

Bi'j de kassa zette ik et maantien veur et maegien daele en die begon de peer deengies op de kassa an te slaon.
- Anders nog? vragt ze.
- Nee ik geleuf et niet, brom ik wat weeromme.
- Hebt u de condooms niet vergeten? vragt ze an.
Pardon! Condooms vergeten, condooms vergeten...
- Hoe koj' daor toch bi'j, vraog ik heur en kwaanskwies d'r vot aachteran: of woj' mi'j t'aovend  uutneudigen?
- O, nee hoor, sorry, zee et maegien en kreeg zuver wat een kleur. Ik bedoel er niets mee hoor maar ik zie het toevallig op uw boodschappenlijstje staan, vandaar.

Et briefien van Oolde Beppe was netties opteerd mar lag now mit de aandere kaante boven as doe ik et eerst leesd hadde en inderdaod, aj' mit jonge ogen keken dan ston daor dudelik 'condooms' op. Ik kreeg de kop nog vule rooier as et ding van een jaor of zeuventien, achttien aachter kassa, mar veur et overige he'k d'r niks an overholen. Veur de rest van de middag he'k  mi'j wel de kop stief prakkeseerd wat Oolde Beppe in de goeïghied now toch mit condooms van doel was...

Aovens bi'j de vrouw op de baank veur de tillevisie scheut et veurval mi'j nog es weer te binnen en kree'k d'r van hogerhaand ok drekt een mooie verklaoring bi'j anleverd. Oolde Beppe hadde de kepotties vast mitneumen veur iene van de kleinkiender. Ik weet nog goed dat ik doedestieds mit zoksoorte vraogen ok altied beter bi'j mien Oolde Beppe terechte kon, as bi'j mien moeke...


© Piet/er Bult