Porno Wietske

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Porno Wietske

Och, wat hawwe vandemorgen onder de koffie toch weer mal praot had. Dat gebeurde trouwens wel vaeker as Wietske zomar even langeskwam om een paantien koffie.
- "Wat doej'm aovens zoal?" hadde Wietske ditkeer vraogd.
Now ja, dat was nogal makkelik. Rond een uur of zesse eten we oons aovendbroggien, rumen de boel an kaant, gaon dan in de kaemer zitten en zetten de tillevisie an. We kieken dan vaeks even naor et kotte journaal van zeuven ure. Et grote ni'js van acht ure missen we eins gienertied.
- "Ja, dat geleuf ik allemaole wel, mar wat doej'm dan?" vreug ze an.
Tja, wat doe'we dan? We kieken graeg naor een mooie show of een pergramme mit een protte meziek, en zo.
- "Ja, ja, en dan?" bleef ze mar deurgaon.
Now ja, as d'r nao tien ure niet nog wat hiel moois of hiel belangrieks komt dan drokken we et ding meerstal uut en gao'we naor boven.

- "Ja, vertel, vertel..." begon ze now an te dringen.
Hoezo, vertel, vertel. We gaon rond die tied gewoon op bedde om de aanderemorgens weer fris en vrolik om een uur of zeuven, half achte wakker te wodden. Veur zo lange oons dat op oonze leeftied nog geven is, vanzels. Want ja, boven de vuvenzeuventig hej' vaeks niet zo hiel vule meer te verwaachten, al is dat vandaege-de-dag aanders as doe we jong weren.
- "Mar wat doej'm dan op bedde?" wol ze ok nog weten.
Wat een malle vraoge. We liggen eerst wat te dri'jen en te woelen en valen dan vanzels in slaop. Nee, mit et slaopen hewwe sund jaor en dag gien perblemen. Dat heur ie wel es aanders mar aj' nog eigen gruuntetuun hebben dan kuj' je nog wel mu warken. Ze vreug et krek niet recht toe, recht an, mar ik begreep onderdehaand wel waor ze henne wol, vanzels. Mar dat pleziertien onthul ik heur. Et leup tegen twaelven, dat ze mos now mar weer es op huus an gaon. Dan konnen wi'j waarm eten en we wollen doukies even op 'e fiets naor Wolvege te bosschoppen.

We hadden nog mar krek de gaank d'r in op oonze elektrische fietsen doe we een boek liggen zaggen op et fietspad. De vrouw wol eerst nog deurrieden mar ik gong vot-en-daolik in de remmen. Een meter of wat weeromme pakte ik et boek op en bekeek et es van alle kaanten. Ok zonder de brille kon 'k wel zien wat boek et was: 'Sex op leeftied'. Toch vremd, dat zoe'n boek zomar op 'e straote ligt, zoj' zeggen. Ik winkte de vrouw en vreug wawwe d'r mit an mossen. Wi'j bin et now ienmaol niet wend om rommel slingeren te laoten en al hielemaole niet om een boek zomar vot te smieten. We wollen et eins ok niet in de fietstasse stoppen om d'r hiel Wolvege mit deur te reizen. Al hielemaole niet mit zoe'n boek! We hebben et mar even aachter een boom onder een pollegien grös votstopt, en zollen et op de weerommereize dan wel weer anhaelen. Doe we goed en wel weer op de fiets zatten mienden we trouwens dawwe Wietske heur auto an de aandere kaante van de weg staon zaggen, op de dam naor een kaampien laand toe.

Et was gien weer in Wolvege dat we weren vlogge klaor mit oonze peer bosschoppies. Op de weerommereize zowwe d'r eerst nog haost spul omme kriegen aachter wat boom we et boek now krek hennelegd hadden, mar we kwammen toch uut de raod vanwegens een dikke stien die daor ok lag. Et boek lag d'r trouwens niet meer. Veur de wissighied hewwe ok nog aachter een peer aandere bomen keken mar wussen wel grif dat die iene boom et wezen mos. Toch vremd dat zoe'n boek poties kregen het, zoj' zeggen. Al hielemaole omreden we zeker wussen dat gieniene oons daor eerder doende zien hadde.

Et was heur gewoonte niet mar de aanderedaegs hawwe Wietske alweer om koffietied henne bi'j oons over de heerd.
- "Nog even over gister." begon ze...


© Piet/er Bult