Zwatte Piet slapt in schoele

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Zwatte Piet slapt in schoele

Et is naacht.
En hiel stille in et lekaol van Juf Klaske.
Stap, stap, gaot et opiens bi’j schoele.
“Hier moe’k wezen, “ zegt Zwatte Piet.
Hi’j het een zak mit pakkies op ‘e rogge.
“Dit is de schoele van Tomke.
En van juf Klaske.”
Hiel stillegies dot hi’j de deure eupen.
Waor zal hi’j de pakkies veur de kiender henneleggen?
In de hoeke van et lekaol staot een kaaste mit boeken.
Wat staot daor een lekkere baank, daenkt Zwatte Piet.
En wat liggen daor zaachte kussens.
“Wat bin ik minnegies,“ gaept hi’j dan.
Even laeter vaalt Zwatte Piet in slaop.

Kornelia brengt Tomke naor schoele.
Vandaege is et Sunderklaosfeest.
Vandaege kriegen ze pakkies.
Tomke wil de schoele in stappen,
En de aandere kiender ok.
Mar wat is dat now?
Juf Klaske staot veur de deure.
“Ssssst, even geduld,” zegt ze.
Ze dot de vinger veur de mond.
Allemaole hiel stillegies op de ti’jgies et lekaol in.”
Hiel, hiel stillegies sloepen ze aachter juffer an.
Bi’j et leeshoekien blift juf staon.
En dan… zicht Tonke et.
Op de baank ligt… Zwatte Piet!
Grrr, grrr, hi’j slapt.
“Wie durft him wakker te maeken?” fluustert juf.
“Ikke wel,” zegt Tomke.
Hi’j maekt een toeter van de haanties.
En dan ropt hi’j luud in Piet zien oor:
“Zwatte Piet, wakker wodden!”
Zwatte Piet springt een meter omhogens.
“Waor, wwwaor bin ik?” staemelt hi’j.
“Bi’j juf Klaske,” zegt Tomke.
“O, ik bin in slaop valen!” zegt Piet.
“Ik moete vot-en-daolik vot.
D’r waachten nog vule meer kiender op mi’j.”
Hi’j geft juf vlogge de zak mit pakkies.
En dan lopt hi’j hadde tot de deure uut.
“Dag Zwatte Piet,” roepen de kiender.
Mar Piet heurt et al niet meer.


Piet/er Bult (vertaeling)