Achte redaksie

Weeromme naor Artikelen
Home


Achte redaktie
Et van goed naor verkeerd 'verbeteren', is zo ongeveer et slimste dat een redakteur 'overkommen' kan, liekt mi'j.
Aj' anmarkings maeken op een aander zien schrieveri'je dan moej' vanzels hiel goed uutkieken waj' doen. Vandaege kwam ik in de kraante van donderdag 15/10/04 mien inzunnen stokkien over Karst zien geklunder tegen. Mooi daj'm dat 'mitneumen' hebben vanzels mar jim hebben daor twie dinkies in 'verbeterd' waor as ěk riekaans op ankeken wor en daorom dan ok niet slim gelokkig mit bin. Jim hebben mien 'chapeau' "Mit recht geklunder." veraanderd in "Karst mut et Stellingwarfs gever uutdregen." Now, Karst mut vanzels hielendal niks. Et was mar een vrundelike vraoge van mi'j. En et woortien "mut" kennen wi'j niet in et Stellingwarfs. In de laeste riegel hej'm van mien geef "asjeblief" et deur jim meerstal Nederlaanse "asjeblieft" maekt. Dat woord mit die "t" an 't aende bruken wi'j niet neffens oons prachtig Stellingwarfs woordeboek van Henk Bloemhoff. Gewoon, asjeblief is geef Stellingwarfs. Et zal lichtkaans nut hebben om op de redaktie et Stellingwarfs woordeboek nog es an te tugen.


© Piet/er Bult