Berkoper boeren balen

Terug naar Artikelen
Home


Berkoper boeren balen

Het zijn niet alleen de boeren die balen van de voorgestelde wijziging in de voorliggende herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf. Ook burgers en buitenlui balen hiervan. De voorgenomen bestemming van ons gebied tot een gebied met hoge landschappelijke en natuurlijke waarde is -letterlijk- ‘natuurlijk’ een onzinnig besluit. Door o.a. Vinexwijken, z.g. industrieparken en infrastructuur is ons unieke coulisse-landschap al zodanig verpest dat je dat niet even oplost met het aanwijzen van een paar locaties met de voorgenomen wijzigingen. Ook onze flora en fauna zullen door de voorgenomen wijziging niet worden gered. Opnieuw zullen de m.i. welhaast misdadige machtswellustelingen uit hun hoge ivoren torens ons met hun wettelijke regels wel even vertellen wat goed voor ons is. Tijdens mijn vertalen van de Bijbel in het Stellingwerfs kwam ik vandaag deze tekst tegen in Prediker 5:7 "Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beiden weer door ambtenaren die nog hoger zijn." Het was dus rond 1500 v.Chr. al niet anders. Ach, mochten we in dit gebied, óns gebied maar weer gewoon wat aankeuteren en een schuurtje bouwen, een schuurtje afbreken, een boompje planten, een boompje omhakken. Maar nee, steeds zul je 'die hoge ambtenaar' tegenkomen.


© Piet/er Bult