Beste Pieter

Weeromme naor Artikelen
Home


Beste Pieter

Uut jow e-mailtien van 9-10-2003 begriep ik dat jim eins alliend nog wetenschoppelik (verantwoord) wark doen en uutgeven willen. Die keuze respektere ik vanzels mar daor vien ik mi'jzels te licht veur dus za'k jim niet meer lastig valen mit mien schrieveri'jgies. 'k Vien trouwes dat d'r (binnen de SSR) meer is as alliend een stel hooggeleerden.

Veur mien spontane hulpe tiedens de verschillende sutelakties en een ledewinaktie he'k mi'j trouwes nooit bezig holen mit de vraoge of ik wel voldoende kwaliteit an de man brocht. Veur dat soorte van aktiviteiten mossen jim mi'j mar niet weer vraogen.

"We hadden ofpraot dat we over-en-weer mekeers aktiviteiten respekteren zollen, en dat leek me een heldere en dudelike ofspraoke, daor a'k graeg van wil dat we oons daor ok an holen."
Ik schrik een betien van disse tekst van jow. Wat wodt hier insinueerd?

Laot et hiel dudelik wezen dat ik jim wark -zowel individueel als in 't gehiel- in elk geval slim respektere! Wa'k verschrikkelik jammer viene is daj'm verekte weinig ruumte laoten veur bepaolde aandere dan jim eigen initiatieven (sorry veur mien woordkeuze).

Naoda'k et eerste jaor van mien lidmaotschop de katte een betien uut de boom keken hebbe, docht ik van'tjaor es wat konkreter mit te doen:
- wat uutwarkte idenen veur wat puzels en spellegies anleverd.
* in 't overleg dee blieken dat jim daor gien tied en geld an besteden konnen.

- wat uutwarkte idenen veur woordeliesten (boekien/internet).
* in 't overleg dee blieken dat daor (ok) neffens jim inderdaod slim verlet van was mar dat jim daor gien tied (laot staon geld) an besteden konnen.

- mien Stellingwarver woordeliest (now al krapan 25.000 woorden) he'k ok geschikt maekt as spellingskonterleur veur de MS-Word tekstverwarker en inmiddels ommenocht an verschillende Stellingwarfs-schrievers anbeuden.
* za'k niet meer doen (alhoewel...).

- et anbieden van spoonsermeugelikheden.
* is an now toe gien gebruuk van maekt. Now ok niet meer an de odder.

- een idee veur uutwisseling mit een Fries boek in de sutelkroje
* gien antwoord op kregen

- ienvooldige anzet tot een manuscript
* hoewel borgemeister Heite bi'j de uutrikking van de anvieteringspries nog anhaelde dat zaeken op et mat van seks en zo veerders toch ok in de Stellingwarven veurkommen mos ('t anhaelen van J.V. zien tongetuten kwam daorbi'j nog te spraoke), was mien anzet tot een manuscript in die richting (en alliend mar in die richting) jim al slim genoeg. Dus mar niet doen.

- kotleden he'k an de redaktie van De Ovend wat wark anleverd.
* de redaktie har doe in de eerstkommende vergeerdering gien tied om et te beoordielen. 't Zol in de volgende vergeerdering an de odder kommen, zo wodde mi'j kond daon. Ik zal heur van te veuren vraogen om mi'j mien wark mar weeromme sturen. Zi'j kun heur krappe tied wel beter besteden dan an et wark van een eerste-jaors.

- mien zelsmaekte kompjoeterpergramma om teksten te helpen korrigeren he'k beschikber steld.
* Streep veur Streep het d'r mien ik al wat an had.

- mien idee en anböd om es een boek over te zetten naor et Braille
* he'k nooit gien reaktie op kregen.

- een idee om es een Stellingwarver strip te maeken/maeken te laoten.
- een naor de LC stuurde limmerick in 't Stellingwarfs wodde vlot plaetst.
- een instuurd stokkien van mi'j naor de LC n.a.v. J.V. zien anhaeld taelbeleid wodde vlot plaetst.
- mien radio-optreden gaot deur mar ik bin mi'j stark an et bezinnen om d'r mit deur te gaon. 'k Daenke et niet.
- 'k bin ok krek begonnen mit schrieveri'jgies in oons buurtkraantien in Ni'jberkoop. (In Wijnjewoude he'k jaorenlaank een buurtkraante (mit)maekt). Daor kriej' temeensen drekt response (pos/neg).

Tiedens de laeste vergeerdering wodde d'r opni'j zegd daj'm bezig binnen mit nao te daenken over et betrekken van de jeugd bi'j de SSR. Moej' naogaon: een jaor laank naodocht en zo en dan nog niet een hiel klein konkreet puntien te melden. 't Kan toch niet al te muuilik wezen om es een keer ien of aand're taelwedstried te bedaeken en die dan bevobbeld in leeftiedsgroepen in te dielen, en d'r een peer mooie (spoonserde) kedo's tegen an te smieten.

't Muuilike woord "Pre-ambule" uut et jaorverslag is vanzels ienvooldig te vertaelen mit "Inleiding", "Inleidend stok", "Inleidend wark" of sokswat. 'k Vun 't een betien tekenend veur de SSR...


© Piet/er Bult