Boom pers

Terug naar Artikelen
Weeromme naor Artikelen
Home


Boom pers

Beste redaktie,
Deur een brief (dd. 26-09-2005) kreeg ik van de stichting Stellingwarver Schrieversronte (sSr, Pieter Jonker) tiedinge van een 'belangrieke zaeke'. Et is now al veur de twiede keer da'k disse oproep in huus krieg.

/> Citaot
"De verhaele-rebriek Op 'e schostienmaantel krigt een briedere verspreiding. Naost de wekelikse plaetsing in De Stellingwarf komt de rebriek now ok wekeliks in Anpakken en de Ni'je Ooststellingwarver. De rebriek zal eupenstaon blieven bi'j veurkeur veur et kotte verhael, poŽzie in et Stellingwarfs, bi'jdregen over de Stellingwarver schrieveri'je, veur kollumaachtige bi'jdregen. De vergoeding blift veurlopig nog 23,00 euro. Overleg is gaonde om et bedrag een betien an te passen an de verhoogde oplaoge. De redaktie blift in hanen van ondergetekende en bi'jdregen kun rechtstreeks maild wodden an jonkerpieter@hotmail.com. Et zol aorig wezen awwe een ofwisselende rebriek in staand holen kunnen, die veur meensken in Haulerwiek mar ok in Scharpenzeel interessaant is. We doen een beroep op alle schrievers bi'jdregen in te sturen. In de bi'jdregen wo'n alliend taelkundige korrekties en typefouten veraanderd, niet inhooldelik. Hoe meer schrievers/schriefsters mitdoen hoe ofwisselender de rebriek wodt."
</ Aende citaot

Et zal ok jim keuze wezen om et zo te doen zoas 't hier veursteld wodt. Daor hej'm vanzels alle recht toe en die respektere ik dan ok, mar ik wil dit d'r toch graeg even over kwiet.
Opni'j vien ik dit een miste kaans veur jim kraante(n) en veural ok veur de lezers, omreden deur disse wieze van haandelen d'r een pat schrievers - waoronder ikzels - hier in giendertied an mitwarken zullen om bi'jglieks disse redens:
a) waorom moet de hieltied alderhaande schrieveri'je via de sSr lopen? Neffens mi'j wodt de tael daordeur -keunstmaotig netties- in leven holen mar krigt de lezer d'r gien weet van hoe as 't d'r warkelik veurstiet,
b) waorom moe'k de hieltied de man (PJ) op mien pad tegenkommen waor a'k et zovaeke (tael-zaekelik) niet mit iens bin?
c) waorom moet de sSr veur o.e. mi'j onderhaandelen over zoe'n vergoeding van die 23,00 euro? Zo'k dat zels niet kunnen?
d) e.z.v., e.z.v.

Ik wil niet de hieltied deur de/disse schoelemeester/s in de hoeke zet wodden! Slimmer nog, ik wil niet de hieltied 'onder kuratele' staon van disse (!@#$%^&*) orgenisaosie! En as 't over et onderhaandelen van centen giet, dan kan 'k mi'jzels meerstal ok wel redden. De sSr haandelt neffens mi'j al mennig jaor van boven uut heur ivoren toren, zeg mar gewoon: een onneembere vesting. Ik praot vanzels allienig veur mi'jzels mar van een stok of tiene, vuuftien zonuumde gefrustreerde dissidenten, wee'k dat ze d'r ongeveer krek zo over daenken.

Jammer, mar 't is niet aanders. Ik weenske jim vanzels alle sukses mit opni'j etzelde kleine kreengien van (ok ankommende) schriever/-sters.
Mit vrundelike groeten,


© Piet/er Bult