De NBV, nou en...

Terug naar Artikelen
Home


De NBV, nou en …

Onder deze kop was op woensdagavond 26 januari door de LC een discussieavond georganiseerd in theater Romein. Voorwaar, een prijzenswaardig initiatief. Hoewel alle vier de inleiders zich keurig aan hun opdracht gehouden hebben door hun inleiding toe te spitsen op de NBV in vergelijking met voorgaande versies van de Bijbel liet onze discussieleider nogal wat steken vallen door te gemakkelijk mee te gaan in - en soms zelfs uit te lokken - de algemene discussie over geloofsbeleving. Dat dit bij bezoekers ontaardde in een spontane geloofsbelijdenis mag dan ook geen verbazing wekken. Maar al te gretig wilde de discussieleider blijkbaar liever een discussie over de Koran versus de Bijbel of een algemeen verhaal over ‘wat doet de Bijbel (met) u’ dan juist de verschillen tussen de NBV en bijvoorbeeld de NBG-51 uit te diepen. Toen de beste man zich ver te buiten ging met de opmerking of de uitgever de Bijbel slechts door een bril met euro-tekens zag werd het zelfs een bezoeker in de zaal te gortig en riep hem (met medestanders) tot de orde. Het zou toch in het bijzonder over de (inhoud van) NBV gaan? Waarom ging de discussie bijvoorbeeld niet over de mogelijkheid om, in de tegenwoordige tijd van individualisering, in de nieuwe bijbelvertaling het ‘Onze Vader’ te veranderen in het ‘Mijn Vader’ of de vraag of het een goede of juist niet een goede zet geweest is om de hoofdletter te vervangen door de kleine letter. Waarom ik die vragen zelf niet gesteld heb? Door mijn handopsteken had ik op elke veiling zeker vijf stukken te duur aan m’n broek gekregen. Helaas werd mijn hand door deze veilingmeester niet gezien en dat is nog wel het minste wat ik hem kwalijk neem.


Piet/er Bult