Een waarme zoemer

Weeromme naor Artikelen
Home


Een waarme zoemer

In geerwarking mit oons Plaetselik Belang wodde veurige weke deur de perveensie veurlichting geven over de anpassings van de N351 en oonze dörpskern in Ni'jberkoop.

Now bin d'r twie vraogen waor ze me wat mit zitten laoten hebben: (A) ze (de perveensie) willen 'leilienden' poten in de koeme van oons dörp en (B) d'r was bliekens heur zeggen op mien vraoge, niet naodocht over et neffens mi'j wel te verwaachten 'sloepverkeer' tiedens et uutvoeren van heur wark.

Die malle kultiveerde leilienden, daor kuwwe kot over wezen, die heuren niet in et laanschop van de Stellingwarven thuus! As d'r al bomen poot wodden moeten dan zullen dat gewoon ieken wodden moeten vanzels. Op grond van kultuurrecht hebben die veer de veurkeur. Dat d'r een beukehede bi'j et stokkien ventweg langes komt, dat is veur wat et gruun betreft, wel een goeie zet.

Tiedens dat wark zo rond et dadde kwat van dit jaor verwaacht ik dat d'r een protte verkeer as sloepweg veur oonze Grindweg kiezen zal. Et bescheid van de perveensie was dat ze dat eerst mar es op zien beloop laoten wollen. As et al uut de haand driegt te lopen dan zullen ze d'r in veurzien. Dat kan neffens mi'j dus niet. Tegen de tied dat et uut de haand lopen is dan bin oonze baarms, sloden en patties naor huus al aorig vernield vanzels. 't Is now al vaeke zo dat auto's en trekkers een protte muuite hebben om mekeer veurbi'j te kommen. En wat, as d'r warkelik ongelokken gebeuren?

Om dezelde tied henne zal de gemiente hier in et butergebied ok uutaende mit et ansluten van wonings op et riool. Aachter de schaarms het d'r lichtkaans wel praot west tussen perveensie en gemiente (en Plaetselik Belang) mar een dudelik overleg over de situaosie was d'r neffens heur (nog) niet west. 't Zal wel weer een waarme zoemer wodden disse zoemer.


© Piet/er Bult