Et mooiste lappien

Weeromme naor Artikelen
Home


Et mooiste lappien

In et stokkien van de heufdredakteur op de veurziede van de LC van 3 juni gaot Joustra krek even te veer. Of beter zegd, niet veer genoeg. Hi'j maekt daor onderscheid tussen 'wij noorderlingen' en 'de rest bezuden de Tjonger'. Et mooiste lappien grond van oonze perveensie - de Stellingwarven - heurt bliekens Joustra zien schrieveri'je haost bi'j de raandstad. Een exkuusbrief naor de beide burgemeesters is wel et minste om zoe'n flaeter goed te maeken liekt mi'j.


Piet/er Bult