Gerechtigheid

Terug naar Artikelen
Home


Gerechtigheid

Met de uitspraak 'oudste planten hebben de oudste rechten' heeft het gerechtshof in Appelscha besloten om Doedoe Wytkweker al zijn vorig jaar in beslaggenomen en verbrandde wietplanten terug te geven. Door het DNA van de meer dan vierduizend jaar oude plantjes uit het prehistorisch graf bij Hattem te vergelijken met nevelen rond de woning van Doedoe is onomstotelijk komen vast te staan dat de plantjes uit het graf de voorouders zijn van de planten van Doedoe en volgens het hof dus meer recht van groeien en bloeien hebben dan o.a. de tulpen in de Keukenhof, die al jaren wel worden gedoogd. 'No, sa' reageerde de emotionele heer Wytkweker.


Piet/er Bult