God straft

Weeromme naor Artikelen
Home


God straft

In een inzunnen stokkien in de LC van 18/2 wiest D. Mellema uut Rinsumageest mit zien vingertien naor Trinus Riemersma mit de bosschop dat hi’j him vergist as hi'j in zien kollumn van 9/2 schrift dat in Sodom alle mannen homoseksueel west weren zollen. Ik bin bange dat Mellema - misschien wel krekliek as Riemersma - graeg konkreet bescheid hebben wil op konkrete vraogen die de Biebel en geleuf angaon. Dat zol ok wel verekte makkelik wezen vanzels mar ik geleuf dat meensken die zokke antwoorden zuken dat dan mar zuken moeten in een deur heurzels uutzochte geleufstroming. D'r is keuze genoeg en gien geleuf is ok een keuze. Geleuf de Biebel of geleuf et niet, geleuf de Koran of geleuf et niet, geleuf de … of geleuf et niet. Vraogen stellen en antwoorden verwaachten dat doej' mar mit je ogen dichte en aj’ een bescheid kriegen wat je wel anstaot dan hool ie je daor mar bi’j.


Piet/er Bult