Grootste

Terug naar Artikelen
Home


Grootste

Naar aanleiding van de grootse begrafenis van de grote Kim de Jong in Noord-Korea is tussen de grotere Mark de Rutte en de bijna evengrote Maxime de Verhagen een grote strijd losgebarsten wie straks bij hun heengaan de grootste stoet en de grootste tranenstroom verdient. De stand is op dit moment nog 1-0 voor Onze Grote Tweede (OGT) want Onze Grote Leider (OGL) moet nog steeds zorgen voor een Grote Gezonde Opvolger (GGO). Het gepeupel is de dupe want zij zullen de tranen op moeten hoesten en in grote getale aan de lange route moeten staan jammeren en wee te klagen.


Piet/er Bult