Hoogspanningsleidings

Weeromme naor Artikelen
Home


Hoogspanningsleidings

In de LC van 2 april ston een ienvooldig berichien op ziede achttien dat et wonen onder de hoogspanningsleidings in de wiek Zuderburen bi'j Liwadden gien kwaod kan. Deur ok wat ciefers te numen dot et bericht haost wat wetenschoppelik an mit as konklusie van de gemiente en de GGD dat et wonen binnen honderd meter van die draodeboel gien kwaod kan.

Now bin ik gien kenner van disse meterie mar et ligt allemaole wel wat nuanceerder as dat et hier veursteld wodt liekt mi'j. Ie hoeven mar zoe'n vuuf menuten op internet omme te strunen om an de weet te kommen dat et eerst buten de honderd meter ofstaand deur alle instaansies as veilig gebied anneumen wodt. Binnen die honderd meter bestaot d'r een gries gebied en bin d'r ongeveer liekeveule (nationaole en internationaole) repotten die et veilig of juust onveilig vienen. In bevobbeld et dörp Odijk (Gem. Bunnik) wodde een jaor of wat leden eerst ok de hieltied zegd dat d'r niks an de knikker was mar even laeter het B en W toch besleuten om die hoogspanningsleidings mit een grote boge om de wiek Dalenoord henne te leggen.

In dit verbaand wodt d'r vaeke et 'voorzorgprincipe' bi'j anhaeld. Kot en goed komt dat d'r opdaele dat de bewieslast ommekeerd wodt. Dit soorte van aktiviteiten (woningbouw in dit geval) kun dan eerst toestaon wodden as et antoonber veilig is. Ondaanks alle veurs en tegens in de verschillende repotten is dat hier nog mar krek de vraoge liekt mi'j. De gezondhiedsraod het ok eerst in 1998 erkend dat roken een geveer opleverd. En now maj' alderdeegst in de eupenlocht op een perron al niet iens meer iene opstikken. Ik zol toch mar liever die honderd meter (of meer) anholen.


© Piet/er Bult