Leste bedrief

Weeromme naor Artikelen
Home


Et leste bedrief...

De Schrieversronte (sSr):
Van et bestuur van de sSr mos ik mien respekt en wardering veur de sSr uutspreken (op pepier). Dat he'k meer dan iens daon en wil et bi'j disse nog wel es hadde-op zeggen, mar...:
- mien meer as 25-jaorige tael- komputerervering he'k meer dan iens anbeuden. Dat wodde niet op pries steld: "We vraogen René wel even en jow vertaelen dat gaot oons vusen te hadde."
- mien Woordeliesten en aandere boekies mochten niet in de sutelkroje.
- 'tig' keer he'k saemenwarking zocht. De hieltied is mi'j tussen de riegels deur dudelik maekt da'k eerst homo, schoelemeester of pvda-stemmer wodden mos. Eerst een poos kroem gebeugen of alderdeegst op de kni'jen of in de hoeke staon, was een meugelik alternatief.
- van mien vertaelde en instuurde Jehannes Passie he'k - nao toezeggen van Pieter Jonker - gienertied wat op heurd.
- mien gedicht bi'j et wegraeken van breur Oene (wao'k van aanderen een protte komplementen veur kreeg) mos mar niet in De Ovend. "We vraogen Rienk wel even veur een 'In Memoriam'."

De media:
- Huus en Hiem, veural die van Odrie, liekt mi'j onderdehaand tevule op radio Schrieversronte.
- Boom-pers het domweg een hekel an de Stellingwarfse tael en as et dan beslist moet, dan moet et beslist via de Schrieversronte.
- De Liwwadder Kraante dot et allemaole wat lacherig of.

De poletiek:
- de gemiente Oostaende dot mit uutsluting van aanderen alliend zaeken mit de bliekber goddelik anbeden Schrieversronte.
- et volk: zoe'n 99,9% van et gepeupel blift mit oogkleppen (alderdeegst een potdichte bliendoek) op aachter de incestueuze Schrieversronte anhobbelen.

Et laeste bedrief:
In De Ovend 37ste jaorgaank nommer 4, van augustus 2009 hewwe allemaole lezen kund dat d'r een boek mit biebelse verhaelen - maekt deur Martin Oostra van Wolvege - deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte uutgeven wodt. Dat is mooi, zoj' zeggen. Ik kan alliend mar zeggen: ik vien et minder mooi, alderdeegst een minne streek van de sSr en et is mar de vraoge as disse uutgifte van de sSr warkelik een anweenst veur et Stellingwarfs is. Dat ligt 'm trouwens niet an de maeker Martin Oostra of an die zien verhaelen, mar...

De oold-direkteur Pieter Jonker mos niks van mien biebelvertaelen hebben en stuurde mi'j de bos in mit de bosschop: we hebben de kommende jaoren gien plannen, gien centen en gien tied veur aktiviteiten in et karkelik domein. Maek mar liever een gedichtebundeltien, dat kun ie ok wel. De vraoge daj' een vertaeling van de Biebel ok, en in dit geval - in et Stellingwarfs - alderdeegst eerder as een kultuur historisch bezit zien kunnen of eins moeten, kwam niet bi'j de sufferd op. Doe was d'r een lange tied van doodzwiegen deur de Bloemhoff-clan. De ni'je sSr-veurzitter Ype Dijkstra dee een kotte eventaorisaosie om dan misschien toch (mar dan alliend in heur veurdiel) saemenwarken te kunnen. Dat is dan ok driekeer niks wodden.
Tussendeur het de smiecht en oold-burgemeester Remco Heite nog es toezegd om wel helpen te willen mit et naokieken van de vertaelde biebeltekst. Ik hebbe him doe de komplete tekst toestuurd. Ok nao twie aemelties en een PTT-brief van disse kaante moch ik liekwels gienertied wat van him heuren.

Now de sSr wus of weten kund hadde dat ik onder et biebelvertaelen deur al een hiele trits biebelse kienderverhaelen klaorliggen hadde, mar now mit disse uutgifte ok nog es mient het om mi'j et grös veur de voeten wegmi'jen te moeten, heb ik dan ok besleuten dat ik ophool mit et vertaelen van klassiek wark. D'r lag onderdehaand al mooi wat op et rim, o.e.:

- 80% klaor: Alliend op 'e wereld (Sans Famille) van Hector Malot van rond 1875
- 80% klaor: De Beatrijs van een onbekende schriever van rond 1370
- 50% klaor: Van de vos Reynaarde van Willem (die Madocke) van rond 1300
- 25% klaor: Aovenduren (Avondstonden) van Hendrik Conscience van rond 1845
- 25% klaor: Kloris en Rosien van Dirck Buysero (?) van rond 1710
- en dan nog een riegel semi-wetenschoppelike stokken, o.e. een metafysische verhaandeling over Immanuel Kant, een bi'jdrege over et bruken van sms-tael, een wereld an gedichies en kotte verhaelen, en gao zo mar deur. En wat ha'k mien 'vertael- en analyse-mesienegien' graeg uutbreiden wild mit 'kontekst-vertaelen' in 't Stellingwarfs.

Een vertaeling van et boek HFTCH van Ate Grijpstra van 2008 ligt veur 99% (opmaekt en al) klaor, is dan wel niet klassiek mar daoromme veural veur kiender en heur oolden niet minder belangriek. Dit boek hawwe graeg in et Nederlaans, et Fries en et Stellingwarfs ommenocht weggeven wild an eerstejaors leerlingen van et Stellingwarf- en Lindecollege. As die schoelmeesters daore mit een betien fesoen reageren op oons schrieven van feberwaori en april (2009) van van 't meitied dan kan dat nog gewoon deurgaon. As ze niet reageren dan breng ik et veur eigen rekinge uut.

De Biebel:
Nao meer as vuuf jaor en deurenneer zoe'n vier uren daegs, zeuven daegen in de weke - naost mien gewone wark - veur et Stellingwarfs in de weer west te hebben, twiefel ik de laeste tied haost iedere dag om toch mar per ongelok op de delete-knoppe te drokken. Zo'k innerlik gefrossel komt de motivaosie vanzels niet ten goede... Hoe dat vaendaege, morgen of overmorgen uutpakt wee'k nog niet en ik wil nog hiel even ofwaachten hoe et mit mien idenen over EduStellingwarfs uutpakt mar dan staot et veur mi'j wel vaaste da'k - krek as Henk de Vries, Karst Berkenbosch en onderdehaand een protte aandere fanatieke Stellingwarvers - niks ni'js meer op de pennen zette, toezeggings vanzels wel netties daonmaek mar dan mien toetsebod veur et Stellingwarfs hoge in de bomen hange.

Wa'k now veur 't Stellingwarfs nog onder hanen hebbe:
- de Biebel in 't Stellingwarfs
- HFTCH in 't Nederlaans en et Stellingwarfs
- een Stellingwarfs projekt in Zeeland
- een Stellingwarfs projekt in Liwadden
- et Stellingwarfs in et Friese Literair Sirkwy
- een Stellingwarfs projekt in Niedersaksen (Dld)
- An de liende in et Stellingwarfs, all over the world

Veur dat laeste zuuk ik now et kommende halfjaor dan ok een vervanger want ik bin d'r hielemaole klaor mit. Laot zokkend as de Bloemhoffies, de Pieter Jonkers, de Johan Veenstra's en de Ype Dijkstra's heur gooldgeraand pensioen d'r mar mit haelen; en een lintien vanzels, as ze dat nog niet hebben. En laot de alderlaetste Stellingwarver dan et locht mar uutdoen...


© Piet/er Bult