Marcus 15

Terug naar Artikelen
Home


Marcus 15

In de krant van dinsdag 3 augustus in de rubriek 'Nieuwe Bijbel Vertaling' beschikt uw redactie van religie & filosofie kennelijk over een andere NBV dan wij. Volgens uw redactie r&f staat in de NBV in het lijdensverhaal "Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. (...) Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: "Eloļ, Eloļ, lema sabachtani?""
Zowel in de ons bekende NBV als bijv. op www.bijbelencultuur.nl luidt de tekst van Marcus 15:25 "Het was negen uur ’s ochtends toen ze hem kruisigden." (...) En even verderop 15:33 "Om twaalf uur viel er een duisternis over het hele land, die tot drie uur aanhield. 15:34 Om drie uur riep Jezus met luide stem: "Eloļ, Eloļ, lema sabachtani?""


© Piet/er Bult