Mens erger je niet

Terug naar Artikelen
Home


Mens erger je niet

Drenten en Stellingwervers ergeren zich aan 'Wolkom yn Fryslân' en 'Oant sjen' volgens een artikeltje in de LC van 24 september. Jan Kits Nieuwenkamp zou het zelfs pure provocatie noemen. Ik heb de Drenten en Stellingwervers trouwens nog nooit gehoord dat ze vanuit Duitsland komend van Groningen tot Achterhoek in het Nedersaksisch verwelkomt willen worden als ze Nederland binnenkomen? En hoeveel mensen zouden zich daar dan weer aan ergeren?
Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte heeft natuurlijk wel begrip en wil 'Tot kiekes' toevoegen. De tikfout (het moet 'Tot kiek es' zijn) reken ik de redacteur van de LC maar aan, maar laten we ophouden ons zo aan (taal)grenzen te ergeren. Wees omgekeerd evenredig, blij dat je buiten de gestelde grenzen je eigen taal mag uitdragen. Alleen maar preken voor de kleine eigen parochie zet sowieso geen zoden aan de dijk.


© Piet/er Bult