Mingel Moesien

Weeromme naor Artikelen
Home


Mingel Moesien

Et redaktioneel stokkien in 'An de liende' (1 meert 2009) over 'MingelMoesien' kwam inderdaod zoa'k al zee uut de penne/toetsebod van mien kollega redakteur - en ondertekend deur - Frank de Vries. Ik stao persoonlik trouwens wel hielemaole aachter zien miening over (de inhoold van) de Stellingwarfse kraanten (Stellingwerf, NOS, e.a.). Ok rommelig en ondudelik hoe aj'm o.e. mit oonze Stellingwarfse streektael ommespringen.

Neffens mi'j toestuurde infermaosie van Pieter Jonker (september 2005) hej'm mit de Schrieversronte ofpraot om stokkies veur 'Op de schostienmaantel' alliend via heur te plaetsen. (Et is sund die tied dat de Schrieversronte ok wel 'taelpelisie' nuumd wodt.) Ik hebbe daor doedestieds in een e-mail (28-9-2005) naor jim toe op reageerd (zokke grappen doe ik niet an mit). Et risseltaot lat him raoden: mar een peer verschillende, en dus altied dezelde naemen...

Eerder het d'r al es ondudelikhied west (doedertieden o.e. mit Nim Schelhaas) over et bruken van et Stellingwarfs (en Fries) in de rubriek 'Praot mar Raek' waor personen in veursteld wodden.
Vandemorgen vertelden jow mi'j dat d'r mit Karst Berkenbosch ofspraoken maekt binnen over et niet plaetsen van inzunnen stokkies n.a.v. zien kollums (alderdeegst ok niet as mien naeme daor in veurkomt!).

Zomar drie veurbeelden van - in mien ogen - vremde zaeken, waoromme ik et dan ok hielemaole iens bin mit Frank zien miening, waor ok et (alweer ondudelike) MingelMoesien in veurkwam. Dit het ok niks mit ni'je, jonge redaktieleden bi'j jim of mit 'deadlines' te maeken mar is bliekber gewoon beleid van jim/Boom.
Gratis advies: maek van al jim kraanteboel in et Stellingwarfse taelgebied iene dudelike kraante mit ni'js en adverteensies uut et hiele taelgebied. Ik bin vanzels liekegoed interesseerd in zaeken in de Westhoeke as op De Fochtel. Mar om now op beide (Stellingwerf en NOS) een abonnement te nemen, now nee. Op iene kraante 'Stellingwarf', dan meuj' me wel opschrieven.


Piet/er Bult