Mit de mond

Weeromme naor Artikelen
Home


Mit de mond

In zien kollum haelt Karst Berkenbosch op zien minst drie dinkies over et Stellingwarfs an daor ik al drie inzunnen stokkies veur klaorliggen hadde. Ik hebbe ze mar niet naor de kraante toestuurd want d'r is vanzels gien zalve meer tegen te strieken. Karst wet uut eerste haand dat politici graeg in kraantekoppen galpen. Et prachtige Woordeboek is krek as Karst zegt, een anweenst veur et Stellingwarfs, mar et was op zien minst veur een groot pat ok gewoon wark dat hiel goed betaeld is. Dat bi'j de veurzitter van de Schrieversronte Ype Diekstra meer Fries as Stellingwarfs bloed deur de aoren lopt is neffens onderviening niet zien ienige minpuntien veur de promosie van et Stellingwarfs, en direkteur Sietske Bloemhoff van diezelde Ronte kuwwe mar beter een lintien opspelden en mit de vut sturen. Disse beide jaegen meer meensken tegen heur in 't harnas as da'k ze et Stellingwarfs op de kaorte zetten doen zie. Awwe et gebouw van de taelplisie in Berkoop dan verkopen hewwe mooi wat centen om et Stellingwarfs en de Stellingwarven warkelik op 'e kaorte te zetten. BTW: alderdeegst Johan Veenstra kwam de taelplisie al tegen en mos - neffens zien i-dagboekien van 12 april - opiens woorden in zien ni'je boek aanders opschrieven as dat hi'j gewoon was. De eerste kontakten bin legd, dat die zal d'r dommiet dan ok wel mit opholen en lichtkaans mit een vertaelslag naor et Fries toe overstappen. Waor bin trouwens al die schrievers in et Stellingwarfs? De Ovend zit bliekber ok in een krisis want et laeste nommer van dit literaire tiedschrift wodde vuld mit zoe'n twintig percent uut de penne van Pieter Jonker over alle goeie daoden van zien opvolger. Mien goeie tied! De Ovend is toch gien klubblattien? Mar goed, lao'k me mar niet al te slim opwienen. Lao'k me alliend iedere keer mar weer verbaozen en hopen dat Karst de vinger een betien an de polse hoolt. Dat scheelt mi'j een protte inzunnen stokkies.


Piet/er Bult