Oppakken

Weeromme naor Artikelen
Home


Oppakken

As et now een incident was en de boosdoeners zollen heur wat bescheiden opstellen, och dan kon 'k d'r misschien nog wel mit leven. Iederiene mag van mi'j een fout maeken. Mar et kammenet van Oostaende staepelt al deur de jaoren henne fout op fout. In et boere-, middenstaander- en burgertienpesten is disse rooie gemiente altied al goed west. Deur de verschrikkelike arregaante opstelling van o.e. de wethoolder Bouwma mar ok van zoe’n fraktieleider Haveman he'k d'r ok gien inkeld vertrouwen in dat et bi'jkotten nog es goed kommen zal. We geven hier en daor een een ekstern buro of alderdeegst de kraante de schuld en wasken zels oonze hanen in onschuld. Hier is vanzels mar iene remedie op: onder kuratele van de Perveensie en et hiele zotien naor huus toe sturen. Nee, niet mit een riaante regeling mar rechtstreeks in de bi'jstaand. An et fesoenlik ommegaon mit bomekappen het dit volk al meer as genoeg heur broek vol, laot staon et ommegaon mit miljoeneprojekten. En ondertussen valen de plefonplaeten in et zwembad gewoon naor beneden vanwegens aachterstallig onderhoold. Karst Berkenbosch hadde geliek: hier wil ik niet bi’jheuren!


Piet/er Bult