Priezetiezeboel

Weeromme naor Artikelen
Home


Priezetiezeboel

Et reboelie rond de Friese literaire priezen wodt haost wat een tiezeboel. Dat de perveensie zels veur een pries op 'e nommenaosie staot van een deur heurzels instelde pries, is in mien ogen niet wies. De laeste keer wodde de Bergveld-pries toekend an de Schrieversronte. Vuuf van de zeuven leden van de warkgroep/jury weren liekwels stark verbunnen mit diezelde Schrieversronte. De Stellingwarver Schrieveri'jepries wodde de laeste keer mar niet uutriekt - en is now vandeweke mar hielemaole opheven - want aj' (as aandere klup) onder eren de hiele Biebel vertaelen en alle maonden schrieveri'je van zoe'n veertig bladzieden naor meer as duzend abonnees toesturen, dan hoej' gien anvieteringspries meer, was et bescheid van diezelde warkgroep/jury. Zoksoorte priezeboel moe'n ze mi'j dan ok mar niet meer mit ankommen.


Piet/er Bult