Redaktie van De Ovend

Weeromme naor Artikelen
Home


Redaktie van De Ovend


Achte redaktie,
Op ’t heden hool ik mi’j nogal wat doende mit ’t Stellingwarfs. Bi’j pattie meensken wao’k wel es over de heerd kom (laestdaegs mit et sutelen ok nog weer es), heur ik (te) vaeke dat ze (vaeke wel lid binnen van de SSR mar heur) d’r niet aktief mit bezigholen. ’t Komt ok veur, dat ze eins wel van goeie wille binnen mar dat et d’r ‘niet van komt’. Om die laeste groep meensken krek even over et drumpeltien te helpen wo’k jim graeg een veurstel anriekken.

Zol ’t niet aorig wezen om bevobbeld de middelste twie bladzieden van De Ovend -krek liek as in de sutelkraante- in een vaaste vorm beschikber te stellen veur een groter, en hopelik ni’j pebliek. Ik zol ’t wel wat vienen om op die beide bladzieden wat interaktief, en dus anvieterend bezig te wezen mit bevobbeld een oproep van jim, om wark in te sturen op een deur jim veursteld onderwarp.

Vraog es om een vassien te vertaelen, een limerick, een haiku, een rondeel, een aforisme of zokswat te maeken. De beste (kot beargementeerde) tien instuurde warken wodden in de eerstvolgende Ovend ofdrokt en de alderbeste krigt een boek of boekebon. Deur et kot beargementeren van et instuurde wark, het et ok nog een beheurlik edukatieve weerde donkt mi’j.

’t Zol mi’j gien ni’jdoen as d’r op disse wieze een peer -an now toe verburgen- telenten te veurschien kommen. Veerders zol et mi’j ok gien ni’jdoen dat De Ovend -deur disse interaktie- beter lezen wodt. (Is d’r wel es een lezersenquéte holen?) Now staot d’r veur een groot pat, wark in van de hieltied dezelde (stok of tiene) naemen. In mien veurstel zol dat al gauw een verdubbeling opsmieten kunnen.

In de hope daj’ hier wat mit kunnen (en doen) groet ik jim.
© Piet/er Bult

P.S.
‘k Weet niet as dit veur jim wat is of da’k bi’j een aander persoon wezen moet mar d’r schöt mi’j te ok nog even tebinnen da’k vaeke te springen zitte om een inloopaovend of sokswat. Iene aovend in de maond liekt mi’j eerst wel genoeg. Zomar een aovend om d’r mit bezig te wezen; d’r es over te praoten. Mekeers wark een betien opbouwend te bekritiseren; mekeer een betien helpen en zo veerder. ‘k Vuul mi’jzels -en dat heur ik wel van meer- zoevaeke ‘zwevende’, gien idee a'k ’t goed doe, hoe ’t beter kan.