Samenscholen

Terug naar Artikelen
Home


Samenscholen

B en W van de Zuidoosthoek hebben boven hun gemeente een samenscholingsverbod voor regenwolken uitgevaardigd. Op werkdagen tussen 's morgens negen en 's middags vier uur mogen boven het gebied niet meer dan twee wolken samenscholen. Mocht er desondanks toch een teveel aan samengeschoolde wolken ontstaan dan zullen die tijdelijk in de buitenschoolse opvang worden geplaatst. Als ook dat onvoldoende blijkt dan zullen jagers worden ingezet om de wolken met hagel en klakkebussen uit de lucht te schieten.


Piet/er Bult