Schrieveri'je Pries

Terug naar Artikelen
WÍrom nei Artikels
Weeromme naor Artikelen
Home


Schrieveri'je Pries

Eerder schreef ik al es over die vreselike en ondudelike schrieveri’je priezebri’j in de Stellingwarven. Dat de schrieveri’jepries dit jaor (2011) al hielendal poer verneukeratief, alderdeegst op hiele foute gronden holen wodt is al slim genoeg. Aj’ dan ok nog es meer as een halfjaor neudig hebben om de veurweerden even toe te schikken, tja, dan hoolt alles op en moe’n ze die oorkonde mar mooi an een goed doel geven.

Op 11 oktober vreu’k de gemiente Oostaende om de veurweerden om mit te doen an de 'Stellingwarver Schrieveri'je Pries'. Op 1 december kree’k een berichien weeromme:

Beste meneer Bult,
De voorwaarden voor deelname heb ik nog niet. Volgende week hebben wij weer vergadering en zal ik dit meenemen. En zal ik u verder hierover informeren.
Met vriendelijke groet,
Janny Blomsma

Gelokkig het vrouw Blomsma d’r niet bi’j zet wanneer as ze me hier veerder over infermeren zal. Mar van 1 december tot 1 meie moet toch haost genoeg tied wezen – alderdeegst veur een baentiesman – om even een aemeltien te sturen, zoj’ zeggen. Bliekber niet dus. Of zol d’r meer aachter stikken. As gieniene de veurweerden krigt en dus kent, dan kriegen ze ok gien instuurders en kun ze vri’jelik naor eigen goed-donken de pries geven an goeie kunde. Ik vien zoks mar een vremde vertoning (mar dat ma’k vanzels weer niet zeggen!) en zoe’n jury - daor wi’j’ toch niet in zitten! - moet de pries mar mooi in heur gat stoppen…


© Piet/er Bult