Sutelkrojen (2)

Weeromme naor Artikelen
Home


Sutelkrojen (2)

Van o.a. kranten en radio tot en met een statenfractie
kreeg ik nogal wat reactie op mijn ingezonden stuk (LC
30 augustus), vooral met vragen om toelichting. Graag
wil ik dan ook verduidelijken dat het niet zo is dat alleen
de 'Biebel in et Stellingwarfs' niet door de Schrieversronte
in de sutelaktie wordt geduld, maar dat ook alle eerdere
uitgaven van ons nooit door dat zwaar gesubsidieerde
instituut zijn gepromoot. In een reactie op Omrop Fryslan-
radio zei directeur Sietske Bloemhoff dat ze uitsluitend
uitgaven van een hoog niveau in de sutelkrojen willen,
zo is mij verteld. Wie denkt mevrouw Bloemhoff wel
dat ze is? Ik denk dat het mijlenver boven haar verstand
gaat om hier een kwaliteitsoordeel over te vellen.

Dat ze mij persoonlijk onderschat vind ik nog tot daaraantoe
maar ik sta haar niet toe een aantal van onze medewerkers,
zoals o.a. prof. dr. Anne van der Meiden, dr.
Jaap van Dorp, dr. drs. Anne Bult, ds. drs. Jan Schonewille,
allemaal met op landelijk niveau veel verdiensten in
zowel theologie als bijbelvertalen, zo te minachten. En
hoe wordt burgemeester Gerard van Klaveren als de ontvanger
van het eerste exemplaar hiermee door haar geschoffeerd?

Dat er wellicht hier en daar een zinnetje in het bijna
tweeduizend pagina's tellend boek nog 'gever Stellingwarfs'
had gekund mag de directie en vooral ook het bestuur
van de Schrieversronte onder voorzitterschap van
Ype Dijkstra zichzelf aanrekenen omdat wij meerdere keren
hun medewerking hebben gevraagd. Onze verzoeken
om samenwerking werden evenwel telkens afgewezen
met als reden dat ik/wij eerst en wel schriftelijk meer
respect en waardering voor hen moesten uitspreken, ofwel,
ons aan hen moesten onderwerpen. Dat noem ik
dictatoriaal gedrag. Ik heb overigens nadrukkelijk alle
respect en waardering voor de vrijwilligers die rond deze
tijd daadwerkelijk met de 'krojen' langs de deuren
gaan. Behalve voor het fotomoment zul je Sietske en Ype
daarbij vast niet tegenkomen.


Piet/er Bult