Theaterbureau

Terug naar Artikelen
Home


Theaterbureau

Geen slecht idee om in de Stellingwerven een breed cultuurbureau op te richten (LC 11 mei). Helaas komt het idee van de verkeerde club, de Schrieversronte. Een club van stoffige bejaarden die meer splijt dan bindt. Van allerlei versnipperde clubjes voor kunst en cultuur hebben we hier onderhand genoeg. Het wordt tijd voor echt wijze mensen op dit gebied, maar die schijnen er in de Stellingwerven niet of nauwelijks te zijn.


Piet/er Bult