Verzet tegen subsidie

Terug naar Artikelen
Home


Verzet tegen subsidie

Historicus Wiebe Dooper heeft in de LC van 29 juni scherpe kritiek op een voorstel om jaarlijks € 4.000 subsidie te verstrekken voor een cursus Sneekologie. In één adem wordt die cursus als amusant en veel te serieus bestempeld. Net als mijn geliefde Stellingwerf draag ik ook Sneek een warm hart toe en vind die paar luizige centen dan ook zeer wel besteed. Dooper maakt het nog bonter als hij Henk van der Veer een te centrale rol toedicht en hem een bescheiden vergoeding misgunt. Ter vergelijking: de Schrieversronte in Oldeberkoop krijgt al jarenlang een subsidie van plm. € 150.000 die nagenoeg helemaal opgaat aan salarissen van slechts een zeer select gezelschap waarin ook slechts één naam al die jaren een centrale rol vervult. Ik ben er van overtuigd dat Van der Veer openstaat voor inbreng van anderen terwijl de Schrieversronte anderen uitsluit: "De Biebel in et Stellingwarfs van jim komt niet in de Stellingwarfse sutelaktie." Over subsidie gesproken...


© Piet/er Bult