Antwoorden of wat zeggen

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Antwoorden of wat zeggen...

D'r bin een hiele protte veurbeelden te vienen waor et krek liekt as et Stellingwarfs op et Hebreeuws liekt. Et Stellingwarfs kent et warkwoord 'antwoorden' wel mar et wodt niet al te vaeke bruukt, krek as in et Hebreeuws in de Biebel. Et Stellingwarfs bruukt vule liever et wat vrijere warkwoord 'zeggen' in plak van 'antwoorden'.
Liever: Hi'j zee ... en doe zee de aander, as: Hi'j zee en de aander antwoordde...

In de biebelteksten komt dit verschiensel hiel vaeke veur. Een antwoord heurt altied konkreet bi'j een vraoge, wat zeggen op een vraoge kán een (dudelik) antwoord op die vraoge wezen, kán een antwoord in 'bedekte termen' wezen mar kán alderdeegst ok een soort van antwoord wezen die in eerste oogopslag nargens naor liekt.

In bi’jglieks Genesis 22 waor Aobraham mit zien zeuntien de barg op gaot om een -speciaol - offer te brengen wíl Aobraham wel antwoord geven op de vraoge van zien zeune Isaak mar kán dat eins niet. Hi'j zol dan ommes verklappen wat d'r even laeter mit et joongien gebeuren zol. Hi'j moet vanzels wel - al was et mar uut fesoen - wat weeromme zeggen tegen zien zeune. In zoe'n geval 'antwoordt' hi'j dan ok niet mar 'zegt' wat weeromme.

Ditzelde dot him ok hiel vaeke veur as bi'jglieks hogepriesters of schriftgeleerden wat an Jezus vraogen. Meerstal geft hi'j dan gien rechtstreeks antwoord (dudelik bescheid) op heur vraoge mar hi'j 'zegt' wel wat weeromme. Wat hi'j dan weeromme zegt is de iene keer een streekrecht antwoord, dan es in de vorm van een synoniem of een aandere keer in de vorm van een peraobel.

Antwoorden of wat weeromme zeggen, de iene keer haost etzelde, de aandere keer een hiel verschil.

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult