Essays

Weeromme naor Stellingwarfs
Home


pb: De essays die hier nuumd wodden bin niet alliend mar deftige essays, zoas et heurd mar bin vaeks schriefsels die schreven binnen om as anzettien et Stellingwarfs wat brieder uut te dregen as allienig de literaire hoogstaanties van die iene allerbeste Stellingwarfse schriever de hieltied te numen.
Et bin dan ok vaeks broddelwarkies die hier en daor es bruukt binnen as een breekiezer om argens binnen te kommen of zomar om mit te doen...


- Aanspreekvorm
- An et kruus of an de paol
- An mien kaante
- Anoniem
- Antwoorden of wat zeggen
- Aobraham
- Appels en peren
- Arfelik bezit en huwlik
- Ark van Noach
- Belastings in de biebel
- Beslikte Swaantje
- Beste breur
- Bewies et eerst mar es
- Biebel in et Stellingwarfs
- Bin schrievers lui ?
- Bonifatius
- Brontael, doeltael
- Brood, wien, beker
- Butergebied
- Chattael
- Clerihew
- College Saxion
- De dadde hemel
- De Fries, zien tael, zien ambisie
- De hel is dichterbi'j aj' daenken
- De naeme Stellingwarf
- De ooldste en de jongste
- De Schrieveri’je Pries
- Deurstreep-puzel  (ok in *.pdf)
- Diel III erkenning
- Diereriem
- Diervrundelik
- Doe mi'j mar Stellingwarfs
- Duo-kaorten
- Eek en zoere wien
- Een hiele uutpluzeri'je 
- Een onmeugelike woord
- Een wereld is gek
- Ekenomie
- Emancipaosie
- Et begin van de wereld (Uut de kienderbiebel)
- Et luustert nauw
- Et riebewies
- Filesefie in de Stellingwarven
- Filesofische gedachte
- Gemientelik taelbeleid
- Genesis 3:15
- Gentiaan
- Geslachten
- Getugen en verklaorings
- God wodt ok oolder
- Gouden uiltje
- Griekse goden
- Grune karke
- Gehenna
- God almachtig
- Haost onmeugelik
- Ielig mannegien
- Iene, twieje of toch drieje
- Iesheiligen 
- Ja, ik wil
- Judassen
- Karke en staot
- Knechten
- Kritiek van Jan 
- Kritiek van Otto
- Kritiek van Pieter
- Kritiek en respekt 
- Krompraot
- Kuddedier
- Kulturele interpretaosie
- Kwaliteit
- Kwat-kaorten
- Kwinte-kaorten
- Leestekens
- Lezing in Lindestede
- Liefelike dochter
- Ljippenet
- Mal zeggen
- Mieghummel
- Muuilike kleur
- Nedersaksisch waor et kan
- Negen levens
- Ofleren
- Oolde Meie
- Ooldewievezoemer
- Opmaeken
- Op-mae-ken en of-bre-ken
- Overdaenking
- Overleven zonder subsidie
- Peerdeheufden en liewekoppen
- Perbleem
- Pidgin
- Praot mar raek
- Preek van een leek
- Prissentaosie
- Produsktverslag
- Riegels
- Riemboek
- Ruumte en tied
- Saotan, een oold-engel
- Seksuele misdaoden
- Spraten
- Stellingwarf 700
- Stellingwarfse of Stellingwarver
- Sunderklaos
- Symboliek en beeldspraoke
- Taelige overdracht
- Taelspullegien
- Taeltellings
- Trio-kaorten
- Tuten
- Uni-kaorten
- Vol vas of vas vol
- Vremdgaon
- Vrouwen
- Vrouwluden as koenen
- Wakker van Viene
- Wat eten we mit Pesach ?
- Wat God past jow et beste
- Wat kost een meenske ?
- Wieze mannegies
- Wiezen uut et Oosten
- Willen
- Woordeliest (Nl-St)
- Woordeschatten
- Workshop Regiodag
- Zunde